Hírek

A spermiumok fertilizációs (megtermékenyítő) képességének vizsgálatára

  A megtermékenyülési folyamat egyik fontos lépése a spermiumok kapcsolódása a petesejt zona pellucidájához.
A folyamat modellezhető a mannózkötési reakcióval.
In vitro fertilizáció során kimutatható összefüggést találtak a spermiumok mannózkötési reakciója és a petesejtek fertilizációja között.
Alacsony pozitivitási arány mellett a hagyományos in vitro fertilizáció (IVF) során alacsonyabb a megtermékenyült petesejtek száma, ezért ilyenkor eleve inkább a mikromanipulációs ICSI módszerekhez érdemes fordulni.

A spermium és a petesejt kapcsolódásának fiziológiája

A humán fertilizáció egyik alapvető lépése az ondósejt és a petesejt egyesülése.
E folyamat kutatását, lépéseinek pontos leírását nagymértékben elősegítette az in vitro fertilizáció bevezetése a klinikai gyakorlatba, hazánkban elsőkén indult meg a lombik bébi program 1988-ban Pécsett. Az első hazai lombik bébi tíz évvel maradt el a világelsőtől és mivel így nemcsak állatkísérletes adatok, hanem az emberi megtermékenyítés során szerzett tapasztalatok is rendelkezésre álltak a kutatások számára.

A spermium érésének végső szakasza a női genitáliában zajlik le, ez a kapacitáció.
E folyamat során a sejtmembránban csökken a koleszterol/foszfolipid arány, változás következik be a sejten belüli pH- ban. Eltűnnek a sejtfelszínt borító bizonyos komponensek (pl. az ejaculatumból származó ún. antifertilitás faktor), megjelennek rajta a zona-kötő fehérjék.
A spermium mozgása hiperaktív, nagy amplitúdójú lesz, fokozódik az energia leadás.
Az akroszómareakció in vivo(testen belüli), a zona pellucidához kötődött spermiumon zajlik le.
Az akroszóma tartalma szabaddá válik, és olyan enzimek (pl. acrosin) aktiválódnak, amelyek a spermiumot képessé teszik a membránon történő átjutásra.

A zona pellucida a petesejtet körülvevő glycoprotein (cukor-fehérje) mátrix, amely bilamináris szerkezetű, egy külső és egy belső rétegből áll.


A spermium-zona pellucida interakció vizsgálatával megjósolható a fertilizáció eredményessége.
A zona pellucidához kötődött ondósejtek száma összefüggést mutat az IVF eredményességével.