Csodák helyszíne

Csodák helyszíne, avagy mi történik a lombik laborban

A lombik laboratórium az a hely ahol létrejön az új élet az embrió, az anyai és apai ivarsejtek egyesítése után.
Az embriók a kis magzatkezdemények itt töltik életük első 5 napját, óvó-védő kezek által gondozva.

Az In vitro fertilizáció(IVF) az elnevezését arról kapta,  hogy az „in vitro” latin kifejezés azt jelenti, hogy „testen kívül „ tehát a megtermékenyítés szigorú szabályok mellett a laboratóriumban történik.

Lássuk lépésről lépésre mi is történik itt

1.Peteszívás

 

A petesejteket a tüszőérés serkentését követő 36-38 órán belül le kell szívni. Ellenkező esetben a petesejtek kilökődnek a hasüregbe és hiányukban nem lehet elvégezni a megtermékenyítést.

A petesejtek leszívása hüvelyen keresztül történik ultrahangos ellenőrzés mellett, egy hosszú punkciós tű segítségével. A beavatkozás altatásban történik.

2. Petesejt válogatás

A peteszívás alkalmával kinyert follikuláris folyadék tartalmazza a petesejteket, méretüknél fogva szabad szemmel épp láthatóak, de a petesejtek válogatását az embriológus mikroszkóp segítségével végzi.

 
 

Az összes kiválogatott petesejt bekerül egy tápoldattal teli edénykébe, Petri csészébe a termosztátba hogy elnyerjék végső érésüket.  Itt várakoznak pár órát amíg a megtermékenyítés meg nem történik velük. A termosztáttal lehet az egész folyamat alatt az édesanya szervezetében lévő körülményeket utánozni.

3. Spermafeldolgozás

Közben a hímivarsejtek előkészítése is történik. Először egy sperma analízissel megállapításra kerül a spermiumok mennyisége, motilitása morfológiája. Erre azért van szükség, hogy az embriológus a meglévő adatok birtokában meghatározza a megtermékenyítés módszerét.
Majd egy tisztítási koncentrálási folyamat veszi kezdetét, amely tápoldatok és centrifuga segítségével történik. A folyamat majdnem megegyezik a frissen leadott vagy fagyasztva tárolt minták esetében. Különleges előkezelést igényel a hereszövet feldolgozásával kinyert hímivarsejtek (TESE)minta, de ennek a módszernek a segítségével lehetőséget tudunk biztosítani olyan férfiaknak is az apaságra akiknél a perifériás mintában nem található hímivarsejt.
 A feldolgozott, megtisztított hímivarsejtek ezek után szintén bekerülnek a termosztátba.

4. Előkészítés

Minden egyes munkafolyamathoz egyszer használatos steril 37C° bemelegített edényeket és tápoldatot használunk. Minden edény azonosítót kap, és mindig egy házaspár anyaga van csak elöl a steril boxban a tévedés kivédése érdekében. A munkafolyamat pontos, precíz betartásával kizárható a tévesztés lehetősége.


5. Petesejtek előkészítése a megtermékenyítésre

 

Mielőtt a megtermékenyítés megtörténne, a petesejteket elő kell készíteni rá.  Az embriológus egy enzimatikus- mechanikus úton történő tisztítás végez a sejtekkel. Ami azt jelent, hogy egy 140 μm átmérőjű kapillárisba ki-be szívogatva a sejteket, hogy azok a kísérő sejtjeitől elváljanak és alkalmasak legyenek a megtermékenyítésre és az érettségüket meg lehessen állapítani.

6. Petesejtek osztályozása

Majd megtörténik az osztályozásuk: MII a jó minőségű petesejt amelyik alkalmas a megtermékenyítésre, ezeknél a sejteknél van a kromoszóma állomány lefeleződve.
MI félig érett petesejt és a harmadik csoport a GV sejt ahol adott esetben a maturációt el lehet végezni és ha alkalmassá válik rá a megtermékenyítést elvégezni.

Kép:

GV(éretlen petesejt)

MI (félig érett sejt)

MII (jó minőségű petesejt)

7.Megtermékenyítés

A megtermékenyítésnek két módszere létezik az IVF és az ICSI módszer.

IVF

Az eljárás során amennyiben az előzmény és az aznapi leadott ejakulátum minősége engedi alkalmazható. Ekkor a feldolgozott hímivarsejteket egy közös közegbe helyezzük a petesejtekkel. Majd a termosztátba inkubáljuk meghatározott ideig (24h). Itt elkezdődik a verseny a harc a petesejtért a legjobb, leggyorsabb hímivarsejt bejutása után elkezdőik az osztódás új élet kialakulása.

Innét az embriók átkerülnek egy megfelelő tápközegben, amiben 3 vagy 5 napig fejlődnek, nőnek. Az embriológus feladata a fejlődés nyomon követése és a tápközeg cseréje meghatározott időpontokban.

ICSI (intra-citoplazmatikus spermium injekció)

Ezt a laboratóriumi eljárást akkor alkalmazzuk, ha a spermaszám nagyon alacsony, vagy rossz a mozgékonysága vagy nagymértékben kell szelektálni közülük a morfológiai kinézetük miatt. Az embriológus a megtisztított és előkészített petesejtbe egyesével egy nagyon vékony üveg kapilláris és mikroszkóp segítségével a petesejt belsejébe a citoplazmába jutat egy spermiumot. Ez a beavatkozás nagy precizitást és gyakorlatot igényel.  Az összes MII petesejt meg van termékenyítve az adott napon. Majd a megtermékenyítést befejelve tenyésztő tápoldatba kerülnek a sejtek és termosztátba fejlődnek 3-5 napig megfelelő gondozás mellett.8.Embriók gondozása

A megtermékenyítést követően az embriók fejlődésnek indulnak, ami nagy tápanyag és energia felvétellel jár. A tenyésztő közeg, ami megfelelően összemért és beinkubált tápoldatot jelent, biztosítja számukra a fejlődéshez szükséges életteret. Ezt azonban a harmadik napnál ki kell cserélni hogy, biztosítva legyen számukra a megfelelő fejlődéshez szükséges feltétel. Ezzel a folyamattal azt próbáljuk utánozni amikor a fejlődés során a kürtbe vándorol az embrió a méh felé és a harmadik nap után már más igényei vannak mint a fejlődés kezdetén. Pipetta segítségével a biológus áthelyezi másik tápoldat cseppbe.9. Embriók osztályozása

Amikor elérkezik a várt nap és végre bekerülhetnek az anyaméhbe az embriók ki kell választani azt vagy azokat akik beültetésre kerülnek, illetve azokat akiket fejletségük miatt lefagyasztásra kerülhetnek.

A harmadik napon a szedercsíra (morula) állapotot kell elérniük az ötödik napnál a hólyagcsíra (blasztociszta) stádiumig kell fejlődniük.

Kép: 3 napos embriók, jó minőségűek

a blasztomerek különböző alakúak és méretűek, a citoplazmában fragmentum látható, nem jó minőségű embriók

Kép: 3napos embriók kivalló minősítésűek

Kép: 5 napos embriók

Amennyiben rendelkezésre áll több jó minőségű, adott napnak megfelelő fejlettségű embrió az embriológus kiválasztja beültetésre legalkalmasabbat, majd előkészíti az embrió transzferre.
A kiválasztás kritériumoknak megfelelően történik, függ attól, hogy statikus vagy dinamikus fejlődési paraméterek állnak-e a rendelkezésre. Meghatározott score rendszer figyelembevételével a legfejlettebb(ek) kerül(nek) beültetésre a házaspárral történő egyeztetés után. Ez a folyamat lényeges momentuma a kezelésnek, fontos a tapasztalat és a szakavatottság.

 

10. Burokvékonyítás más néven asszisztált hatching

Ezt a beavatkozást a beültetni kívánt embrió(on) végezzük el. A zona pellucidába lézersugár segítségével mikroszkóp alatt egy rést ejtünk, olyan célzattal, hogy így megkönnyítsük a kibújását védő burokból a beültetést követően. Tehát ez hozzásegíti a könnyebb, gyorsabb beágyazódáshoz. Klinikai vizsgálatok kimutatatták, hogy lényegesen megnövelhető a terhességi ráta e módszer használatával. Laborunkban minden beültetésre kerülő embrión(a fagyasztott embrió beültetés esetében is) elvégezzük automatikusan amennyiben az zóna vastágsága indokolja.

11. Embrió beültetés

A kiválasztott előkészített „hatchingelt” embriókat közvetlenül a beültetés előtt áthelyezzük egy megtapadást segítő tápoldatba. Ezt Embrioglue-nak nevezzük, ez a tápoldat magas hyaluronsav tartalmának köszönhetően segíti az embriót a méhnyálkahártyára történő kihorgonyozásra.
A beültetés folyamata úgy történik, hogy a  katéterpróba után , amennyiben az zavartalanul  tud áthaladni a nyakcsatornán, mikroszkóp alatt a katéterbe megfelelő technika segítségével felszívja a biológus kevés tápfolyadékkal az embrió(kat), fecskendő segítségével. Majd beinjektálva a méh üregében önálló útjukra bocsájtódnak.

12. Embrió fagyasztás

Előfordul olyan eset, amikor nagyon sok, szép, jó minőségű embrió fejlődik, és sajnos nem kerülhet mindenki beültetésre. Ekkor kerül sor erre a beavatkozásra. Ilyenkor az embriók megfelelő oldatsoron átvíve dehidrálódnak, abból a célból hogy a fagyasztás során minél jobban meg tudjuk óvni őket a károsodástól. Majd azonosítóval ellátva bekerülnek a fagyasztó gépbe amely -180C° lehűti az embriókat hozzávetőlegesen 2 óra alatt . A program végén fagyasztó tárolóba kerülnek, itt számukra megáll az idő, nem változnak, folyékony nitrogénben vannak.
A fagyasztott embriók felhasználása a házaspár döntése alapján történik. Bármikor rendelkezhetnek a lefagyasztott embrióik felől.

13. Embrió felolvasztás

A folyamat a lefagyasztás fordított mása kicsit meggyorsítva. Miután visszaolvasztásra kerültek az embriók beültetés lőtt a burokvékonyítással segítjük a megtapadásukat. Értékelésre kerülnek, mérlegelni szükséges a károsodás mértékét. A  házaspárral egyeztetve segítünk meghozni a döntést a kritikus esetekben.