A klinika

A Szülészeti Klinika Pécsett 1924-ben nyitotta meg kapuit. A klinikát a Bábaképző Intézet átalakított épületében helyezték el, melynek 23 éven át Doktor Sándor volt az igazgatója.

A Pécsi Magyar Királyi Állami Bábaképző építésének előmunkálatai 1906-ban indultak meg. A főépület az alagsorral együtt négyszintesnek épült.

1912-ben a magyar törvényhozás határozott a Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem megalapításáról. Ennek értelmében a 22 év óta Lászlófalvi dr. Velits Dezső vezetésével működő Pozsonyi M. Királyi Bábaképző helyén létesült az új egyetem szülészet-nőgyógyászati tanszéke 1914-ben. A világháború végén azonban 1919-ben az egyetem felbomlott, 1921-ben pedig Veltis professzor is meghalt.

A pozsonyi egyetem Pécsre történt költöztetése után dr. Scipiades Elemér már 1921 augusztus 23-án átvette Pécsett, a volt Bábaképző épületét. Az intézet szülészeti tevékenysége 1921. november 30-án indult be. Scipiades Elemér professzor 1924. július 1-én a Zita Kórházból végleg Pécsre érkezett és elfoglalta az Erzsébet Tudományegyetem Szülészeti Tanszék katedráját és számos újítást vezetett be. Scipiadesz Elemér halála után (1944. február) követően átmenetileg dr. Páll Gábor megbízottként vezette az intézetet 1945 októberiég. 1946-tól dr. Lajos Lászlót nevezték ki a Klinika igazgatójának. Lajos professzor három évtizedes irányítása alatt a klinika ágylétszáma nagymértékben megnövekedett.

 

1975 szeptembere után dr. Csaba Imre professzort nevezték ki a Pécsi Szülészeti Klinika igazgatójává. Vezetése alatt az épület több változáson ment keresztül. A korszerűbb betegellátás érdekében történt a műtők átalakítása is. 1991-ben elkészült a klinika új szárnya.

1991-1993-ig dr. Székely József kapott megbízást a Klinika vezetésére.

1993-2007-ig dr. Szabó István professzor vezette a korszerű intézetet, számos új diagnosztikus és terápiás módszert vezetett be.

 

A klinika vezetését 2007–től dr. Bódis József vette át. Irányítása alatt a régi épület folyamatos felújításon ment és jelenleg is megy keresztül. Új ambuláns ellátó helyiségek kerültek átadásra, korszerű, kényelmes és európai színvonalú szülőszoba került átadásra. Felújításra került a Neonatális Intenzív Centrum (Tanszék), valamint igen magas színvonalú és korszerű műtői traktus került a közelmúltban átadásra.
 

 

 

In vitro fertilizációs program

1985 után a laparoszkópiák rendszeressé válása után megteremtődtek az in vitro fertilizációs eljárás bevezetésének feltételei. Hazánkban elsőkén indult meg a lombik bébi program 1988-ban. Az első hazai lombik bébi tíz évvel maradt el a világelsőtől és a Pécsi Orvostudományi Egyetemen látta meg a napvilágot. (lány, aki 3.850 grammal született) Dr. Bódis József professzor, a Pécsi Tudományegyetem Nőgyógyászati Klinikájának jelenlegi igazgatója ott volt a csodánál. A módszer akkor a legmodernebbnek bizonyult. A lényege az volt, hogy a petefészek tüszőjéből kiemelt petesejtet egyesítették a férfi spermiummal, majd visszahelyezték a méhkürtbe. A klinika IVF programja kisebb szünet után 1991-ben indult újra.

1994-től a z FSH és HMG készítmények kiegészítéseként GnRh használata a szuperovulációs kezelések eredményességét jelentősen fokozta, a petesejtek számát és minőségét jó irányban befolyásolta.

1997-ben került bevezetésre a mikromanipulációs eljárás (ICSI), így a technológiának köszönhetően andrológiai okok esetén jelentősen javultak a párok fertilizációs esélyei.

1998-tól az asszisztált hatching (AH) bevezetésével szintén javítani lehetett az embriók magtapadási esélyén. A párok videó monitor segítségével visszaültetés előtt megnézhetik és kiválaszthatják a kívánt embriókat.

1999-ben a szekvenciális táptalajok megjelenése után vált lehetővé a blasztociszta kultúra (5. napos embrió) transzferje, mely az embriók közötti jobb szelekciós lehetőségek által járult hozzá az eredmények javulásához.

2001-ben az OEP támogatás bevezetését követően indult a korszerű rekombináns FSH készítmények általános alkalmazása, amely a páciensek számára könnyebb adagolást tesz lehetővé.
Ez év végén kezdődött rutinszerűen az embrió fagyasztás és fagyasztva tárolás, melynek eredményeként az első terhesség 2002 áprilisában fogant és 2003 januárjában egészséges újszülött látott napvilágot.

2002 óta az asszisztált hatching lézer segítségével történik, ennek köszönhetően az embriók sérülésének veszélye minimálisra csökkent, és lehetővé tette az embriók digitális archiválását. Rutinszerűvé vált az Urológiai Klinikával együttműködve a tesztikuláris spermium extrakció (TESE, MESA) beavatkozások után végzett ICSI-k, melynek révén az azoospermiás férfiak egy részénél a saját utód nemzésének lehetősége realitássá vált.

2003-óta az embrió tenyésztés csökkentett O2 tenzión (trigázos termosztát) történik.

2004 a rekombináns FSH készítmények pen-nel történő adagolásának kezdete, ezáltal a betegek még kényelmesebben adhatják be a szükséges injekciókat.

2010 meddőségi team létrehozása, endokrinológus, immunológus, genetikus, hematológus, pszichológus bevonásával a kliensek teljes körű ellátására van lehetőség.

2013-tól Magyar Tudományos Akadémia-Humán Reprodukciós Kutatócsoport tagjaként intézetünk jelentős eredményeket ért el.

Reprdukciós központ sikeres pályázati tevékenysége

  • TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0053, „MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉS SIKERESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÁPOLDAT-MARKEREK VIZSGÁLATA”
  • TÁMOP 4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0004 sz. „MESTERSÉGES MEGTERMÉKENYÍTÉS SIKERESSÉGÉNEK NÖVELÉSE NON-INVAZÍV MÓDSZEREKKEL”
  • NKFI-EPR K/115394/2015 sz. „AZ EMBRIÓ ÉLETKÉPESSÉGÉNEK KORAI BIOKÉMIAI INDIKÁTORAI”