DNS fragmentációs vizsgálat

Ezentúl intézetünkben, szakmailag indokolt esetben lehetőség nyílik a lombik kezelésben részt vevő párok férfi tagjainál a térítésmentes DNS-fragmentációs index meghatározására, mely vizsgálathoz ez az egyik legkorszerűbb elérhető eszköz. A DNS-fragmentációs index megadja, hogy a hímivarsejtek hány százalékában található töredezett örökítőanyag. Ehhez a vizsgálathoz egy speciális DNS festési eljárás szükséges, spermium analízissel nem kimutatható. A festési eljárás spermium-kromatin diszperziós teszten (Sperm Chromatin Dispersion (SCD)) alapul. A fragmentált DNS-t tartalmazó spermiumok nem képesek létrehozni a nem töredezett DNS tartalmú spermiumok körülötti jellegzetes fényudvart. Minél magasabb a spermiumok DNS állományának töredezettsége, annál alacsonyabb azok termékenyítő képessége. Azon spermiumok is tartalmazhatnak fragmentált DNS állományt, amelyek számra, alakra, mozgásra és életképességre is normál értéket adnak.